Drugs Level

Drugs Level

Carbamazepine Cyclosporine A Digoxin (Lanoxin)
Lamotrigine Lead Lithium
Phenytoin Level Sodium Valproate Level Sirolimus
Tacrolimus Tegretol (Carbamazepine) Level Vancomycin